name

Struers ApS sparede udviklingstid og fik bedre produktforståelse i ét hug

Struers ApS har ved hjælp af Brownie Bee sparet betragtelige mængder tid på udvikling af et nyt produkt og samtidig opnået bedre produktforståelse. Consumables Manager, Global R&D Marianne Strange vurderer, at Brownie Bee fremadrettet vil blive brugt til at spare ressourcer, både når der udvikles nye produkter, og når eksisterende løsninger skal tilpasses grundet substitution af råvarer.


Fakta

Branche: Udstyr og forbrugsvarer til materialografi

Produkt: Materialografisk præparationsskive 

Udfordring: Udvikling af nyt produkt med kompleks sammensætning

Løsning: Brownie Bee blev brug til at optimere seks produktrelaterede faktorer i løbet af 17 eksperimenter

Resultat: Op til 20 % kortere udviklingstid end estimeret

 

Komplekst udstyr til kvalitetssikring af materialer

Struers udvikler, producerer og markedsfører udstyr, forbrugsvarer og ydelser til materialografiske undersøgelser i hele verden inden for industrier som fx bilindustrien, luftfart, elektronik og stål. Materialografi foregår, ved at tværsnit af fx stål poleres ekstremt plane i forbindelse med kvalitetsmåling i et mikroskop. Den bedste slibning og polering opnås på automatiserede præparationsapparater, hvor der er kontrol over fx slibetryk, rotationshastighed og slibevæske. Slibeskiver skal vælges rigtigt til den enkelte applikation, og Struers vedligeholder derfor et omfattende produktkatalog, samtidig med at der løbende udvikles nye løsninger, der efterspørges af kunderne.

 

Behov for acceleration af produktudvikling

Struers ønskede at forkorte udviklingstiden for en helt ny materialografisk præparationsskive og øge forståelsen af de forskellige faktorers indflydelse i de tidlige faser, hvor man stadig er meget i tvivl om produktsammensætningen. I denne type produkt afhænger den endelige overfladefinish, som kunden er interesseret i, både af præparationsskiven og præparationsbetingelser som tryk og dosering af slibevæske. Samtidig modarbejder to vigtige præparationsparametre, overfladefinish og slibehastigheden, typisk hinanden – det er svært at opnå en pæn overflade på kort tid. Dette gør det svært at bevare overblikket over, hvordan produktet kan forbedres yderligere, uden at kvaliteten skrider på den ene af de to præparationsmål.

 

Bred forankring styrker kommunikationen

Struers har derfor deltaget som case-virksomhed i BOOST Væksten, hvor Teknologisk Institut har stået for oplæring i brugen af Brownie Bee. Struers prioriterede at lade både udviklingsteamet fra teamleder til laborant og en repræsentant fra Engineering der arbejder med vedligeholdelse af eksisterende produkter deltage i processen for at sikre en bred forankring af den nye viden. Herefter har Struers’ specialister og laboranter brugt værktøjet til at drive udviklingsprocessen og optimere brugsbetingelser for de enkelte prototyper.

– For os var det vigtigt at Brownie Bee er så nemt at gå til, så flere af vores medarbejdere kan bruge det. Samtidig var det meget nyttigt for os at blive tvunget til tidligt at have en diskussion af kvaliteten, hvordan den overhovedet er defineret, og hvordan man vægter flere kvalitetsmål på vej ind i et nyt projekt. Her hjalp Teknologisk Institut os godt i gang med råd og vejledning, og vi kan konstatere, at det har gjort arbejdet meget nemmere, fordi der er fælles sprog og mål i hele teamet. De stringente kvalitetsdefinitioner forventes også at give værdi i kommunikationen med andre dele af organisationen, som fx marketing og salg, i det fortsatte udviklingsforløb fortæller Consumables Manager, Global R&D Marianne Strange fra Struers.

 

Datadrevne beslutninger har udvidet horisonten

Struers har både brugt Brownie Bee til at udvælge de næste prototyper, der skulle fremstilles og til at optimere brugsbetingelserne af de individuelle skiver. Værktøjets fleksibilitet har bl.a. gjort det muligt at træffe mere datadrevne beslutninger i den tidligere del af produktudviklingen, hvor man typisk ikke har styr på, hvad det rigtige område er for alle de parametre i produktet. Dette har også ledt til overraskelser hos specialisterne.

– Når man følger en plan med Brownie Bee, så bliver man oftere skubbet til at gøre ting man ikke ellers ville have gjort, og man kommer mere rundt i systemet og får mere viden, fortæller R&D Engineer, Consumables Thomas Nørbygaard fra Struers. Vi blev netop selv overraskede over, hvor de bedste resultater befandt sig for nogle af skiverne. Vores intuition var helt anderledes, men med Brownie Bee kunne vi løbende rykke grænserne for vores parametre i takt med at vi blev klogere. På den måde kan værktøjet erstatte en del trial-and-error forsøg hos os, hvilket er en effektivisering, fortsætter Thomas.

 

Letter samarbejde mellem specialist og tekniker

Hos Struers har både specialister og laboranter hver deres rolle at spille i produktudviklingsprocessen, og sidstnævnte medarbejdere har også oplevet, at brugen af Brownie Bee har lettet samarbejdet.

– Fra en teknikers synspunkt har det været lettere at køre testprogrammer uden at skulle have specialisterne ind over. Jeg skal bare taste de første datapunkter ind, og så fortæller Brownie Bee mig, hvad jeg skal gøre. Det er mere effektivt, fordi jeg ikke skal vente på, at specialisterne laver analyse, inden jeg får en ny liste med eksperimenter. På den måde tilføjer det fleksibilitet til arbejdsgangen, at vi ikke skal finde tid til at snakke med hinanden lige så ofte, fortæller laborant Tine Sparre fra Struers.

 

Et værdifuldt værktøj der leverer klare konklusioner til ledelsen

Struers forventer i høj grad at fortsætte arbejdet med Brownie Bee i fremtidigt udviklingsarbejde og udnytte værktøjet til diskussion og definering af kvalitetsmålet tidligt i udviklingsforløbet med andre afdelinger i organisationen. Her oplever Struers, at den visuelle præsentation af resultaterne letter forståelsen for alle parter og gør kommunikationen mellem specialister og ledelse klarere. Hvis visualiseringen af resultaterne kan gøre det tydeligt, at man ikke kommer tættere på målet, end hvad man allerede har opnået, kan man spare tre måneders arbejde på at lede efter en løsning, som ikke findes.

– Overordnet set har forløbet med Brownie Bee skabt værdi i forhold til forståelsen af det produkt, vi er i gang med at udvikle. Den hyppige opfølgning med Teknologisk Institut har fungeret godt, da det har tvunget os til at fokusere på projektet, slutter Marianne.

Tilmeld nyhedsbrev

×